Produktinformation:
www.mindeværdig.dk oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til info@frederiksminde.com

Priser:
Alle priser er vist i Danske Kroner og er inkl. moms.

Bestilling:
Præsentation af varer sammen med en pris på Hotel Frederiksminde er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud. Købers bestilling af varer fra mindeværdig.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til mindeværdig.dk om at købe varen på de oplyste vilkår. En bindende aftale mellem køber og mindeværdig.dk er først indgået, når Hotel Frederiksminde ved en ordrebekræftelse accepterer det af køber afgivne tilbud.

Betaling:
De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart varen afgår fra Hotel Frederiksminde.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:
Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til køber.

Reklamation:
Reklamation skal ske indenfor rimelig tid efter varens modtagelse og køber er således forpligtet til at undersøge varen snarest muligt efter modtagelsen.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:
Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Hotel Frederiksminde’s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Hotel Frederiksminde afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for køber.

Fortrydelsesret:
Meddeler køber Hotel Frederiksminde, at køber har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler Hotel Frederiksminde det modtagne beløb når varen er kommet i retur.

Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge Post Danmark – ikke alternative pakke distributører. Da det gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler at du sender varen retur som forsigtig pakke med Post Danmark.

Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen.

Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg (til private) – det gælder ikke varer afhentet i vor butik og heller ikke varer solgt til virksomheder.

Hotel Frederiksminde tilbagebetaler de modtagne beløb, når den returnerede vare modtages i ubrugt og ubeskadiget stand.

Hjemmesiden www.mindeværdig.dk drives af firmaet
Hotel Frederiksminde CVR-nr: 30174305
Klosternakken 8, 4720 Præstø
Telefon: 55909030 – info@frederiksminde.com